Control your cash flow

Monitr helps you to gain better insights into your financial performance and to make a reliable forecast and runway.

Request a demo
product screenshot

Trusted by forward-thinking companies

Control your cash flow

Cash is the lifeline of your business. A good cash flow forecast is therefore essential. Monitr allows you to plan your future cash flow and then monitor it closely.

Read more about cash flow forecasting

Performance insights

Accounting and figures are seen by entrepreneurs as a burden rather than a pleasure. However, by making some adjustments in the way you handle your grades, you can turn them into a source of insight. Take control of your business through custom reports, and track your progress by easily comparing actuals against budget.

Read more about tailored reporting

Trustworthy figures

Many entrepreneurs manage their figures on a collection of error-prone spreadsheets. As a result, discussions often concern the reliability of reports, and not about conclusions that can be drawn from them. Thanks to Monitr you always have up-to-date and reliable figures available. Do not waste energy processing your figures and start your analysis immediately.

Read more about trustworthy figures

Save time

Many companies manage their figures in different spreadsheets. This way of working is prone to errors and time consuming. Save time by automating your reporting and forecasts. This gives you more room to focus on your business.

Read more about saving time

(Soon)

We connect directly to your accountancy software to make sure you are always working with the correct and last numbers.

You don't have digital accountancy software? No worries! Monitr is also capable to handle CSV files.

See our integrations

Control your cash flowMonitr helps you to gain better insights into your financial performance and to make a reliable forecast and runway.Request a demo

What do other people say?

Read more on how to grow your business

Personeelskosten budgetteren: hoe begin je eraan?

Het personeel maakt voor veel bedrijven het leeuwendeel van kosten uit. Toch hebben ondernemers het vaak moeilijk om deze correct in te schatten, omdat naast het brutoloon nog verschillende andere elementen vervat zitten in de werkgevers kost. Lees in deze blog waarom en hoe je best een forecast opmaakt van je personeelskosten.

6 juli 2021
8 min lezen
Forecasting

Financiële rapportering door de blik van Venture Capitalists

Een SaaS onderneming opbouwen vergt aanzienlijke investeringen in R&D en Sales & Marketing, en gaat gepaard met een hoge graad van onzekerheid. Daarom komen deze ondernemingen vaak in aanraking met Venture Capital (VC of durfkapitaal) om hun project te financieren. Om risico’s zo veel mogelijk te beperken zullen VCs voor ze investeren de levensvatbaarheid en schaalbaarheid van een business model proberen in te schatten. Ook na de investering volgen VCs de prestaties nauwgezet op. In deze post bekijken we financiële rapportering door de blik van een VC.

24 februari 2021
4 min lezen
Management Reporting

5 voordelen van management rapportering

De wettelijke verplichting om jaarlijks je cijfers neer te leggen wordt door veel ondernemers eerder als een last dan een lust gezien. Door enkele aanpassingen te maken in de manier waarop je omgaat met je cijfers kan je jouw boekhouding echter veranderen in een bron van inzicht. Een maandelijkse management rapportering die aangepast is aan de noden van jouw onderneming is een nuttig instrument om je beleid te sturen. In deze post geven we 5 redenen waarom jij een management rapportering nodig hebt. Vervolgens geven we enkele concrete tips hoe dit aan te pakken.

10 februari 2021
10 min lezen
Management Reporting